شرکت TVP يکی از شرکتهای فعال در زمینه تامین و توزیع قطعات و لوازم یدکی کامیون و اتوبوس ولوو در  کشور است كه بابكار گيري دانش فني و نيروهاي متخصص و  نظامهاي مديريتي فعاليت مي نمايد . ديدگاه كلان مديريت ارشد سازمان در خصوص اداره سازمان ، توجه به اصول كيفيت است كه بعنوان اصول اساسي و هميشگي سازمان مي باشد .
   در اين راستا ، چارچوب كلي اهداف كيفيتي سازمان به شرح زير است :

  •  تامین و توزیع قطعات و لوازم یدکی با رعایت کیفیت و استاندارد های جهانی
  •  رعایت کامل اصول حرفه ای کسب و کار، شامل عدالت، صداقت و احترام به حقوق مشتری
  •  ایجاد فضای اعتماد متقابل، مشارکت و تحکیم روابط با شرکای تجاری با برقراری رابطه برد -برد
  • بهبود مستمر در کلیه فرآیندهای سازمان در راستای ارتقای سطح دانش و آگاهی های تکنیکی و کیفیتی مرتبط با فعالیت ها
  • حضور موفق در بازارهای هدف به منظور کسب حداکثری سهم یازار